สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 11/2566 , ประชุมผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2566

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากร เข้าร่วมประชุม – ผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 11/2566 ประชุมผ่านทางระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM) เวลา 09.00-10.00 น – ประชุมผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2566 เวลา 10.00-12.00 น ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ