สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 7/2566

วัน​อังคารที่​ 11 กรกฏาคม 2566​ ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมประชุผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 7/2566 ประชุมออนไลน์ (Video Conference)ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ