สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุมปิดตรวจการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน กาาคลัง และการดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน ประจำปี พ.ศ. 2567

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 นายประสพ กันจู ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในและคณะ ประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาเพื่อรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน ประจำปี พ.ศ. 2567 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ