สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุมบุคลากร/เจ้าหน้าที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุมบุคลากร/เจ้าหน้าที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ