สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 2/2566

วันพุธ ที่ 6 ธันวาคม 2566 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ ดร.ธิดา ขันดาวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน การประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานและเป็นผู้ให้คำปรึกษา ร่วมพัฒนาการดำเนินงานของทั้ง 3 กลุ่มงาน กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ