สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2566

วันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ ดร.ธิดา ขันดาวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ