สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 13 กรกฏาคม 2566 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในการประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3/2566 และแสดงความยินดีกับข้าราชการที่ได้รับการเลื่ิิอนระดับและมีคำสั่งแต่งตั้งจาก สป. ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ