สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 7/2566

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 7/2566เรื่องการเตรียมงานวันเด็ก และวันครู ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ