สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุมนิเทศให้คำปรึกษาการดำเนินการตามกรอบแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันจันทร์ทีี่ 22 เมษายน 2567 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมนิเทศให้คำปรึกษาการดำเนินการตามกรอบแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเะยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ