สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุมนิเทศติดตาม ผลการดำเนินงาน ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลพะเยา

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางสาวรพิชา อนุศักดิกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมนิเทศติดตาม ผลการดำเนินงาน ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลพะเยา โดยมีนายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 ตึกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ