สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุมติดตามการดำเนินงานภายใต้โครงการจัดการ เรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นที่พะเยาเพื่อความยั่งยืน ABE ( Area Baed Education )ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานภายใต้โครงการจัดการ เรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นที่พะเยาเพื่อความยั่งยืน ABE ( Area Baed Education )ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยาณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ