สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจและแนวทางการดำเนินโครงการ (อส.ศธ)

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ ดร.ธิดา ขันดาวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจและแนวทางการดำเนินโครงการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ) ประจำปี 2566 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ