สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุมชี้แจงศูนย์สอบการเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ครั้งที่ 2

วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เข้าร่วมการประชุมชี้แจงศูนย์สอบการเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom) ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ