สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุมชี้แจงผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนวโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดพะเยา

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางสาวรพิชา อนุศักดิกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นวิทยากรประชุมชี้แจงผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนวโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดพะเยา ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมเฮือนคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ