สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการให้บริการวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกตามนโยบายมะเร็งครบวงจร ตามแผน schoolbased

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 ดร.ธิดา ขันดาวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยาเข้าร่วมประชุม เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการให้บริการวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกตามนโยบายมะเร็งครบวงจร ตามแผน school basedโดยมีแพทย์หญิงวิราวรรณ ศรีงามวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านบริการสุขภาพโรงพยาบาลพะเยา เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ