สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุมจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 28 กันยายน 2566 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยามอบหมายให้ ดร.ธิดา ขันดาวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุม การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3/2566ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ