สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุมคัดเลือกเด็กและเยาวชนเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” ประจำปี 2566ประชุมคัดเลือกเด็กและเยาวชนเพื่อเข้ารับ

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ ดร.ธิดา ขันดาวงศ์ เข้าร่วมประชุมการคัดเลือกเด็กและเยาวชนเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” ประจำปี 2566ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ