สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 6/2566

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 6/2566 โดยมี ดร.พนิต ใหม่ประสิทธิกุล เป็นประธานอนุกรรมการดำเนินการประชุมฯ และ ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ