สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 18 กรกฏาคม 2566 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ ดร.ธิดา ขันดาวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2566 เพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เชื่อมโยงกับแผนชาติหรือแผนจังหวัดในการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566 โดยมีนายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศรีโคมคำ 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ