สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2567

วันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2566 นายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดย ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางนวพร วรรณมณี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุม และมีหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชนเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมศรีโคมคำ 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพะเย

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ