สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ครั้งที่ 3/2566

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ