สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2566

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดพะเยาครั้งที่ 2/2566 โดยมีนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธาน ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ