สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 นายชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดย ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางสาววลัยรัตน์ ปานันตา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ