สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุมคณะทำงานคัดเลือกรางวัล เพื่อมอบในงานวันครูจังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2567

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ ดร.ธิดา ขันดาวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานคัดเลือกรางวัล เพื่อมอบในงานวันครูจังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ