สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานคนไทยสุขภาพดีเศษรฐกิจมั่งคั่ง ประเด็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์เครือข่ายภายใต้นโยบายเศรษฐกิจสุขภาพ

วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานคนไทยสุขภาพดีเศษรฐกิจมั่งคั่ง ประเด็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์เครือข่ายภายใต้นโยบายเศรษฐกิจสุขภาพ โดย ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายกิตติชัย อินชมภู นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มพัฒนาการศึกษาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ