สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.พะเยา ครั้งที่ 8/2566

ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ ดร.ธิดา ขันดาวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.พะเยา ครั้งที่ 8/2566โดยมี นายสมบัติ จักรสมศักดิ์ ผอ.สกสค.พะเยา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสกสค.จังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ