สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.พะเยา ครั้งที่ 5/2566

วันพุธที่ 12 กรกฏาคม 2566ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ ดร.ธิดา ขันดาวงศ์รองศึกกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.พะเยา ครั้งที่ 5/2566ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ