สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการพูด อ่าน เขียนภาษาไทยระดับจังหวัด

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการพูด อ่าน เขียนภาษาไทยระดับจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุม เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ให้มีทักษะการพูด อ่านเขียนเพิ่มเติมจากห้องเรียนโดยมีนางศุภกาญจน์ โรจนโสทร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา เป็นประธานณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาะิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ