สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักเรียนจังหวัดพะเยา

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จัดประชุม คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดพะเยาโดยมี นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุมณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ