สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2567

วันอังคารที่ 2 มกราคม 2567 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุม ฯ และนางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ