สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุมคณะกรรมการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติประจำจังหวัดพะเยา

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติประจำจังหวัดพะเยา โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมฯ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ