สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบเพื่อเตรียมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ ดร.ธิดา ขันดาวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบเพื่อเตรียมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 สนามสอบ ร.ร.เทศบาล2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) สนามสอบร.ร.พินิตประสาธน์ และสนามสอบร.ร.วัดบุญเกิดมงคลวิสุทธิ์วิทยา จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 54 คน ณ อาคารอเนกประสงค์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ