สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดพะเยา และศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 8/2566

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายวิชัย แสงอาคม ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด ฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดพะเยา และศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 8/2566ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ