สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการข้าราชการบรรจุใหม่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผล การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการข้าราชการบรรจุใหม่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมี ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ