สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุมคณะกรรมการประเมินผล ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 25 กันยายน 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาดำเนินการ ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานนามข้อตกลง สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เพื่อประเมินผลข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี ดร. ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยาเป็นประธานคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ