สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ