สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณรายจ่าย ปี 2567 ครั้งที่ 1/2566

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ