สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลเพื่อพิจารณาให้คะแนนและคัดเลือกสถานศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี พ.ศ.2566

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลเพื่อพิจารณาให้คะแนนและคัดเลือกสถานศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 โดย ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ