สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารเชิงยุทธศาสตร์

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร/ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ