สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณด้านป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ดร.ประไพพร อุทธิยา พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณด้านป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านทางระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ zoom) ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง จังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ