สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษาจังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษาจังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2566 เพื่อวางแผนจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาจากหน่วยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัดพะเยา โดยมี ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ