สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 13 กรกฏาคม 2566 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2566 โดยมีว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ