สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยาครั้งที่ 4/2567

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยาครั้งที่ 4/2567 เพื่อรับทราบหัวข้อราชการ และติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัดพะเยาให้มีประสิทธิภาพ โดยมี ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ