สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุมคณะกรมการจังหวัดพะเยา และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 12/2566

วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม คณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 12/2566 โดยมี ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ