สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 9/2566

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 9/2566 ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยาในการนี้ นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางสาวหทัยกรานต์ มุลิกา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ