สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุม​การใช้งานระบบสารสนเทศ Thailand Zero Dropout เพื่อติดตามเด็กและเยาวชนไม่มีชื่อในระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ร่วมกับ 25 จังหวัดนำร่อง โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา​ (กสศ.)​ ผ่านระบบ​ Zoom​

วันอังคารที่​ 9 เมษายน 2567 ดร.ประไพพร​ อุทธิยา​ ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา​ มอบหมายให้ กลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุม​การใช้งานระบบสารสนเทศ Thailand Zero Dropout เพื่อติดตามเด็กและเยาวชนไม่มีชื่อในระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ร่วมกับ 25 จังหวัดนำร่อง โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา​ (กสศ.)​ ผ่านระบบ​ Zoom​ Meeting​ ณ​ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง​ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ