สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุมการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) และการจัดการศึกษา

เพื่อการทำงานทุกช่วงวัย

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี เข้าศึกษาดูงานเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) และการจัดการศึกษาเพื่อการทำงานทุกช่วงวัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากร นำไปปรับใช้ในการพัฒนาการดำเนินงาน โดยมี ดร.ธิดา ขันดางศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และผู้อำนวยการกลุ่มเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ