สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชนเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเย

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ