สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุมการเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ ดร.ธิดา ขันดาวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมการเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดีโดยมีผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน บุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา ผู้แทนโรงเรียนประชาบำรุง โรงเรียนพินิตประสาธน์ และโรงเรียนล้านนาคริสเตียน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ