สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2/2566 และ PMQA4.0

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาได้ประชุมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2566 และประชุมคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0)โดยมี ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ